20.10.2020, 14:38
Қараулар: 79
Цифрлық телевизиялық хабарды дамыту

Цифрлық телевизиялық хабарды дамыту

Цифрлық телевизиялық хабарды дамыту қолжетімді бағдарламалардың санын көбейтеді, интерактивті хабар таратуды енгізіп, халыққа қосымша қызметтер ұсынады. Бұл, сонымен қатар, халықты көпбағдарламалық телехабарлармен қамтамасыз етуге, елдің барлық тұрғындарына ақпараттық ресурстарға қолжеткізіп, теледидар бағдарламаларының бейнесі мен дыбыс сапасын жақсартуға септігін тигізеді.

Аналогтық сигнал сыртқы әсерге тәуелді, кейде хабар жоғалып кетуі мүмкін, оны антенаның көмегімен ұстапалуға болады. Мұндай телехабар тарату жүйесінің кемшілігі – сигналдың әлсіздігі сурет пен дыбыс сапасының нашарлауына әкеп соқтырады. Нашар ауа-райында — жел, жаңбыр, найзағай кезінде- сигнал нашарлайды, және көрермен кескінді бұрмаланған дыбыс, немесе мүлдем дыбыссыз алады. Хабартарату сапасына телестанцияның қамту аумағы да әсер етеді. Сигнал көзі мен теледидар арасындағы арақашықтық неғұрлым алыс болса, соғұрлым оның сапасы нашарлайды.

Мақаланың толықнұсқасы www.kazteleradio.kz және www.tsetv.kz сайттарында жарияланған.

 

Развитие цифрового телевизионного вещания позволит увеличить число доступных программ, ввести интерактивное вещание, оказывать  дополнительные услуги населению. Также оно поможет устранить диспропорции в охвате населения многопрограммным ТВ вещанием, обеспечить гарантированный равноправный доступ всего населения страны к информационным ресурсам, повысить качество изображения и звукового сопровождения телепрограмм.

Аналоговый сигнал очень уязвим для внешнего воздействия, и иногда может попросту пропасть, его можно поймать с помощью антенны. Минусом такого телевидения считаются уязвимость сигнала при помехах, что приводит к плохому качеству изображения и звука. При плохой погоде – ветре, дожде, грозах – сигнал ухудшается,  и зритель получает картинку с помехами, искаженным звуком или вообще без него. На качество вещания влияет и дальность телестанции. Чем больше расстояние между источником сигнала  и пунктом назначения, тем хуже его качество.

Развернутая версия статьи доступна на сайтах www.kazteleradio.kz и www.tsetv.kz.

 

 

Жаңалықтар

Басқа да мақалалар